Roedd ein gweminarau diweddar ar y safonau gwasanaethau digidol drafft rydyn ni’n eu datblygu ar gyfer Cymru yn ffordd wych o rannu rhai syniadau, ymgysylltu â’r rhai ohonoch sy’n gweithio i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a llywio ein gwaith. Mae gweithio’n agored a rhannu meddyliau, syniadau ac arfer da yn egwyddorion allweddol ar gyfer y ffordd rydyn ni’n gweithio yn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS). Rydyn ni eisiau cynorthwyo ac ymgysylltu â chynifer o bobl â phosibl wrth i ni helpu i wella’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru.

Byddem wrth ein bodd…

CDPS Wales

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store